En l’àrea jurídica comptem amb col·laboracions amb despatxos d’advocats de primer nivell per a poder abastar amb plenes garanties un servei especialitzat d’assessorament i consultoria legal, que ens permeti cobrir i arribar a diferents branques i especialitats del món del dret. Les àrees d’especialització són:

Àrea Mercantil

Societari i empresari individual:

 • Assessorament jurídic general tant a persones físiques com jurídiques

Constitucions de Societats

 • Societats limitades, anònimes, cooperatives.
 • Acords i operacions societàries de tota mena:
  • Nomenaments de càrrecs i apoderaments
  • Modificacions estatutàries(objecte, domicili, denominació, etc.)
  • Ampliacions de capital
  • Liquidacions, dissolucions, etc.
  • Pactes societaris complementaris als estatuts
  • Compravendes de participacions/accions
  • Preparació i redacció d’actes de les juntes i reunions. Assistència com a advocats
  • Assessorament a l’Empresa familiar
  • Compravenda d’empreses
  • Estudis, redacció i preparació de contractes, documents i acords
  • Compravendes d’unitats productives

Concursal

 • Assessorament i estudi de la situació d’insolvència de persones físiques i jurídiques
 • Interposició i seguiment de procediments concursals: voluntaris i necessaris
 • Responsabilitat dels administradors
 • Negociacions prèvies al procediment concursal
 • Negociació i aprovació de convenis de creditors
 • Persones físiques (llei de la segona oportunitat)

Àrea Civil

Tot tipus de procediments civils

 • Reclamacions judicials. Reclamacions dineràries / impagament de morosos

Reclamació extrajudicial i judicial

 • Arrendaments urbans. Desnona- ments (falta de pagament), reclamacions de quantitat, realització i resolució de contractes d’arrendament tant urbans com rústics, contractes de lloguer de locals, habitatge, garatges, etc.
 • Divisió de la cosa comuna
 • Separacions, divorcis, pensió d’aliments, execucions de convenis o sentències (mutu acord / contenciós)
 • Redacció i negociació de convenis en la dissolució de les relacions de tota mena de parelles, amb especial rellevància quant a la guarda i custòdia, així com en els interessos econòmics
 • Successions i Donacions
 • Testamentories. Assessorament i formalització
 • Acceptació i adjudicació d’herències
 • Tributació i fiscalitat (successions i donacions)
 • Assessorament en la planificació fiscal testamentària i successòria
 • Accidents de trànsit

ALTRES SERVEIS

CONTACTE

ADREÇA OFICINES

Bonavista, 13 Baixos
08110 – Montcada i Reixac

TELÈFON

93 564 26 00

FAX

93 565 02 86

CONTACTAR

Estem per ajudar-lo

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Autoritzo l'enviament d'informació.