Gestionem i assessorem en el compliment de les obligacions tributàries i les liquidacions o declaracions dels diferents impostos, utilitzant tots els mecanismes legals disponibles.

Assessorament fiscal de forma continuada, tant de Societats com d’autònoms, tenint en compte les necessitats de cada client.

 • Alta, baixa i modificacions en cens d’empresaris i professionals
 • Inclusió en el Registre d’Operadors Intracomunitaris
 • Confecció i presentació de les declaracions tributàries mensuals/trimestrals de l’Impost sobre el Valor Afegit
 • Declaracions informatives i Resums Anuals
 • Declaracions d’I.R.P.F i Patrimoni
 • Impost de Societats i pagaments fraccionats
 • Pagaments Fraccionats: estimació directa i estimació objectiva (mòduls)
 • Impost sobre Successions i donacions
 • Assistència a la Inspecció Fiscal
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària
 • Recursos i reclamacions davant l’Administració tibutaria
 • Obtenció Certificat Digital
 • Impostos Municipals, Taxes i Preus Públics
 • Seguiment comptable de l’empresa si es requereix
 • Legalització dels llibres de comptabilitat en el Registre Mercantil
 • Confecció i Presentació dels Comptes Anuals de les Societats
 • Elaboració d’Informes Periòdics
 • Auditoria de comptes
 • Constitució de Societats
 • Permisos d’obertura
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Modificacions d’estatuts
 • Assistència i compareixença davant la inspecció d’Hisenda
 • Recursos Administratius
 • Reclamacions i assistència davant el Tribunal Econòmic-Administratiu
 • Assistència i Defensa davant la Jurisdicció contenciós-administrativa

PROFESSIONALS DE CONTACTE

Per a contactar amb qualsevol persona de l’equip del departament fiscal, escriure a:

recepcio@gestoriaobis.com

Carme Elena Valero

Economista i
Gestora Administrativa

Carme Elena Valero

 • Economista, licenciada UAB
 • Gestora Administrativa
 • Gestora Inmobiliària CEF
 • Especialitat Fiscal Tributària
  de societats


Membre Junta de Govern Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya.


Membre comissió Econòmica financera Col·legi de Gestors Administratius.

Verònica

Tècnica comptable

Verònica

Tècnica comptable.

Àrea de societats i d’autònoms

Formació contable CE

Eva

Tècnica Fiscal

Eva

Tècnica Fiscal.

Comptable àrea de societats

Formació comptable Fiscal CEF

Àmplia experiència àrea comptable de societats

ALTRES SERVEIS

CONTACTE

ADREÇA OFICINES

Bonavista, 13 Baixos
08110 – Montcada i Reixac

TELÈFON

93 564 26 00

FAX

93 565 02 86

CONTACTAR

Estem per ajudar-lo

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Autoritzo l'enviament d'informació.