Gestionem i assessorem en el compliment de les obligacions tributàries i les liquidacions o declaracions dels diferents impostos, utilitzant tots els mecanismes legals disponibles.

Assessorament fiscal de forma continuada, tant de Societats com d’autònoms, tenint en compte les necessitats de cada client.

 • Alta, baixa i modificacions en cens d’empresaris i professionals
 • Inclusió en el Registre d’Operadors Intracomunitaris
 • Confecció i presentació de les declaracions tributàries mensuals/trimestrals de l’Impost sobre el Valor Afegit
 • Declaracions informatives i Resums Anuals
 • Declaracions d’I.R.P.F i Patrimoni
 • Impost de Societats i pagaments fraccionats
 • Pagaments Fraccionats: estimació directa i estimació objectiva (mòduls)
 • Impost sobre Successions i donacions
 • Assistència a la Inspecció Fiscal
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària
 • Recursos i reclamacions davant l’Administració tibutaria
 • Obtenció Certificat Digital
 • Impostos Municipals, Taxes i Preus Públics
 • Seguiment comptable de l’empresa si es requereix
 • Legalització dels llibres de comptabilitat en el Registre Mercantil
 • Confecció i Presentació dels Comptes Anuals de les Societats
 • Elaboració d’Informes Periòdics
 • Auditoria de comptes
 • Constitució de Societats
 • Permisos d’obertura
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Modificacions d’estatuts
 • Assistència i compareixença davant la inspecció d’Hisenda
 • Recursos Administratius
 • Reclamacions i assistència davant el Tribunal Econòmic-Administratiu
 • Assistència i Defensa davant la Jurisdicció contenciós-administrativa

ALTRES SERVEIS

CONTACTE

ADREÇA OFICINES

Bonavista, 13 Baixos
08110 – Montcada i Reixac

TELÈFON

93 564 26 00

FAX

93 565 02 86

CONTACTAR

Estem per ajudar-lo

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Autoritzo l'enviament d'informació.